Vzgoja socialnih veščin
Katja Kumše (Džindžinovič)

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. A če ne prideš ne prvič ne drugič do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova.

Tone Pavček

Kdo sem


Sem socialna pedagoginja, svetovalka realitetne terapije in terapevtka medicinske hipnoze. Večletno delo z družinami, otroki in mladino me je naučilo, da je vzroke in rešitve za posameznikovo stisko potrebno iskati skozi celosten pogled na njegovo življenje in doživljanje. Spoznala sem, da notranje stiske lahko razrešimo šele takrat, ko so zadovoljene naše resnične potrebe, in to je pogoj, da opustimo neprimerna vedenja.

8 let sem delala kot izvajalka dodatne strokovne pomoči na osnovni šoli, jeseni 2014 pa sem v Los Angelesu 3 mesece koordinirala in izvajala projekt za preventivo na področju zdravega psihosocialnega razvoja otrok “Doug Dragster gets happier Project” na tamkajšnji javni osnovni šoli. Projekt zdaj uspešno izvajam na nekaterih slovenskih osnovnih šolah.

Ker sem želela dodatno poglobiti razumevanje človeškega vedenja in vzroke za osebne stiske, sem takoj po diplomi nadaljevala s študijem psihoterapije: na Inštitutu za realitetno terapijo sem 5-letni program uspešno zaključila z nazivom svetovalka realitetne terapije. Istočasno sem pridobivala znanje in izkušnje na področju dela z nezavednim umom ter prejela naziv terapevtka medicinske hipnoze pri dr. Marjanu Pajntarju v Društvu za medicinsko hipnozo Slovenije.

Udeležujem se terapevtskih kongresov ter predavam in vodim delavnice za izboljšanje medosebnih odnosov. Pomagam družinam in šolam, ki se soočajo z vedenjsko problematiko otrok. Izvajam doživljajsko-pedagoške delavnice in treninge socialnih veščin.

Vedno znova me preseneča barvitost medsebojnih odnosov in kreativnost človeškega bitja. S strastjo in odločnostjo, ki sta podkrepljeni z znanjem in prakso, skozi svetovanja nudim nove poglede in možnosti za kvalitetnejše odnose ter reševanje življenjskih stisk. Verjamem, da nam lastne izbire dajejo moč, da si življenje krojimo sami. Tako v osebnem kot strokovnem življenju me osrečujejo kvalitetni odnosi in osebna izpolnjenost.

Kako pomembni so zame pri delu in sicer kvalitetni odnosi, si lahko ogledate tudi na posnetku mojega predavanja na TED Talk Ljubljana

___________

Zaupnost podatkov in etični kodeks

Pri svojem delu s klienti upoštevam Etični kodeks Evropskega inštituta za realitetno teapijo, ki si ga lahko ogledate tukaj.