Vzgoja socialnih veščin
Katja Kumše (Džindžinovič)

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. A če ne prideš ne prvič ne drugič do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova.

Tone Pavček

Izobraževanja in predavanja


 • predavanja za starše
 • treningi asertivnosti
 • izobraževanja po želji naročnika

Izobraževanja za kolektiv v vrtcih in šolah:

Povratne informacije:

Izobraževanja so anketirani udeleženci (vzgojitelji in učitelji) do sedaj ocenili z oceno 4,8 (od 5), izvajalko pa z oceno 4,9 (od 5).

“Atraktivno, domiselno, drugače, uporabljene so bile

odlične, raznolike oblike in metode dela.”

Odlično vsebinsko in organizacijsko izvedeno.”

 “Zelo praktično uporabno.”

Izobraževanja za kolektiv:

»Dajmo se zmenit!« Učinkovita komunikacija v kolektivu

 • naše psihološke potrebe
 • načini komunikacije glede na tip osebnosti
 • slabe navade in ovire v komunikaciji
 • »jaz« sporočila
 • dajanje in sprejemanje kritik in pohval
 • reči »ne« (in se ob tem dobro počutiti)
 • reševanje konfliktov
 • razmejevanje odgovornosti
 • govorica telesa
 • metode obvladovanje stresa

 

 

 »Je kaj trden most?« Uspešno in sproščeno timsko delo

 • ​​razlike med učinkovitim in neučinkovitim timom
 • različni tipi osebnosti in kako z njimi sodelovati
 • komunikacija v timu,
 • dejavniki uspešnega tima
 • reševanje konfliktnih situacij
 • razmejevanje nalog in odgovornosti

 

 

Kako preživeti in na/učiti v »ADHD razredu«?

Preizkušene in učinkovite metode za uspešno vodenje zahtevnih oddelkov

 • postavljanje pravil
 • sledenje vedenja
 • izvajanje posledic
 • jačanje pozitivnih lastnosti
 • preusmerjanje
 • moč izbire
 • učenje odgovornosti
 • povezovanje v skupnost
 • modifikacija vedenja
 • povezovanje s starši

 

 

Razred kot igrišče socialnih veščin: praktično in preizkušeno!

Aktivnosti za sistematično spodbujanje socialnih veščin v razredu – za učitelje prve in druge triade

 • prepoznavanje svojih in tujih čustev
 • vživljanje v druge
 • vključevanje v skupino
 • reševanje konfliktov
 • jačanje osebnosti
 • učinkovito izražanje želja in potreb
 • spodbujanje želenega vedenja
 • večanje frustracijske tolerance

 

 

Kaj potrebujejo starši, da bodo verjeli v otroke in sodelovali z učiteljem?

Psihološke potrebe novodobnih staršev, nagnjenih k preobremenjenosti in zaščitništvu

 • učinkovita komunikacija s starši
 • preverjanje pričakovanj
 • tehnike podajanje kritike
 • razmejevanje odgovornosti
 • ciljno usmerjen pogovor
 • podpora staršem v stiski
 • prilagajanje, popuščanje ali rigidnost

 

 

 

 

 

Predavanja  za starše

 

 • Stiske najstnikov: kako razumeti in se primerno odzvati na različna vedenja najstnikov
 • Dober odnos in jasne meje
 • Sočutnost ali razvajenost
 • Zakaj se otrok tako obnaša?
 • Moč dobrega odnosa
 • Vzgoja z več smeha in manj drame
 • Na poti v samostojnost
 • Medvrstniško nasilje
 • Ne/primerna komunikacija v šoli
 • Vpliv tehnologije in vzgoja
 • Vpliv vrstnikov na vedenje
 • Živahen in zdrav ali ADHD?
 • Socialne veščine – ali jih moj otrok ima?

 

 

 

Delavnice za učence:

Povezani, ne zvezani! 5 skrivnosti povezanih razredov

Avtorske delavnice SOcialnih VEščin SOVE© za učence od 2. do 9. razreda, prilagojeno razvojnemu obdobju in potrebam oddelka.

 

Misija ne/mogoče: Kako se uspešno vključim v razred in hkrati dobro počutim?

Delavnice asertivnosti za učence zadnje triade: tehnike učinkovitega prepoznavanja lastnih potreb in primernih načinov socialnih interakcij.

 

Svet na glavo – razmišljaj z glavo!

Kako lahko na doživljanje ljubezni, prijateljstva, staršev in šole pogledajo mladostniki na proaktiven in odgovoren način – jačanje samostojnosti, možnosti izbire in prevzemanja posledic – za učence zadnje triade.

 

*Glede na specifične potrebe oddelkov se lahko izvedejo tudi delavnice z drugačno vsebino.