Vzgoja socialnih veščin
Katja Kumše (Džindžinovič)

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. A če ne prideš ne prvič ne drugič do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova.

Tone Pavček

Socialne veščine


KAJ SO SOCIALNE VEŠČINE?

Socialne veščine so načini, kako vzpostavljamo stik z drugimi in se vključujemo v svoje okolje – družino, razred, službo, in širšo skupnost. Socialne veščine niso prirojene – moramo se jih naučiti. Čim prej, saj je to potrebno za uspeh v šoli, pri delu, in v vseh odnosih v življenju.

Če ima otrok v skupini vrstnikov pogosto konflikte in jih ne zna primerno rešiti, se nerodno ali vsiljivo vključuje v igro, je agresiven, zadovoljuje svoje potrebe na račun drugih, občutkov in frustracij ne izrazi na primeren način in se pogosto počuti osamljenega, nima dovolj razvitih socialnih veščin.

Prepoznate tudi katero od naslednjih situacij, ko je otrok …

  • … več časa v družbi telefona, tablice ali računalnika kot z drugimi otroki?
  • … dober v računalniških igricah in na socialnih omrežjih, ne znajde pa se v odnosih in igrah z drugimi otroki?

 Z razvojem tehnologije otroci vedno več časa preživijo v virutalnem svetu, kjer so igro na igrišču in komunikacijo z vrstniki zamenjali z likom junaka v igricah ali z “druženjem” na socialnih omrežjih. Posledično imajo vedno slabše razvite socialne veščine, ki so nujne za samostojno zdravo odraščanje: ne znajo več komunicirati, se igrati, reševati konfliktov in iskati skupnih rešitev.

Socialnih veščin otrok ne more pridobiti z individualno obravnavo, vzgojnimi ukrepi in kaznimi. Pridobiva jih skozi aktivno vključenost v skupino vrstnikov, kjer mu je omogočena pozitivna izkušnja lastnih spretnosti in sposobnosti ter stalna povratna informacija s strani vodje in drugih udeležencev.

Socialne veščine in samopodoba pri dekletih – klub PRIMA PUNC

Pomanjkanje socialnih veščin se odraža različno pri fantih kot dekletih. Stiske otrok pogosto sprva zaznamo pri fantih, ki s svojim vedenjem jasno opozarjajo nase ter najdejo našo pozornost (pogosto negativno), po potrebi tudi pomoč.

Drugače je pri dekletih – njihova medvrstniška komunikacija je pogosto bolj prefinjena; socialna izključevanja in posmehovanja v razredu potekajo prikrito, pogosto tudi dobri učitelji problematiko opazijo kasneje. Tako velik delež deklet doživlja stisko na račun medvrstniških odnosov, ocenjevanja, družinskih težav in izzivov odraščanja, ne kažejo pa tega navzven:  zaznamo jih šele, ko smo na njih dodatno opozorjeni in je samopodoba že precej načeta.

Dekleta svoje težave pogosto izkazujejo skozi telesne simptome (glavoboli, slabosti, izguba apetita, prenajedanje…),  preko avtoagresivnih vedenj (rezanje, grizenje notov, različno prizadevanje bolečine) ali z umikom oz. izolacijo, kjer počasi prekinejo družbene stike in se povlečejo vase in v zavetje svoje sobe.

Večina mladostnic doživlja svoje stiske kot prevelike, da bi jim kdo znal pomagat ali bi jih razumel – v tem razmišljanju se osamijo in le redko prosijo za pomoč – na tak način pa se njihova samopodoba še niža in težave se kopičijo.

Za vsa dekleta, ki v obdobju pubertete doživljajo stiske in bi potrebovale dodatno pozornost in opolnomočenje, prirejam KLUB PRIMA PUNC – pogovorni krožek, ki bo dekletom nudil varno zavetje v vseh stiskah in kjer bomo utrjevale pozitivno samopodobo, zdrav odnos do sebe in brusile socialne veščine.

Teme, ki jih bomo skozi druženje obdelovale, so:

kako se vključim v družbo?
kam z vsemi čustvi?
so vse misli v redu?
kako rečem NE?
kako razmišljajo fantje?
učinkovita komunikacija
socialne veščine
moje telo
moje želje in sanje
zaljubljenost
učenje in ocene
starši
samopodoba

Srečanja omogočajo tudi individualni pogovor in svetovanje z mladostnico, po potrebi pa se vključi druge družinske člane.

 Delavnice so potekale v Ljubljani že lansko leto pod imenom Najboljša ti!, zadovoljstvo deklet in staršev je bilo veliko, zato odpiram letos dve starostno različni skupini.

SREČEVANJA bodo potekala na 14 dni po 2 uri skupaj. Začnemo V OKTOBRU!

Lokacija:

Lotričeva 4, Ljubljana Brod

Termini:

punce 12 – 15 let: ponedeljki 17.00 – 19.00

punce 15 – 17 let: torki 17.30 – 19.30

PRIJAVE (do konca septembra): Za prijave in dodatne informacije prosim pokličite na tel: 040 500 552 ali pišite email na: vzgoja.katja@gmail.com

 

Delavnice socialnih veščin – SOVE


V šolskem letu 2019/20 delavnic socialnih veščin SOVE zaradi pomanjkanja ustrezne strokovne pomoči/sodelavcev  ŽAL NE BOMO IZVAJALI.