Vzgoja socialnih veščin
Katja Kumše (Džindžinovič)

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. A če ne prideš ne prvič ne drugič do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova.

Tone Pavček

Socialne veščine


 • Ima vaš učenec pogosto konflikte z vrstniki, ki jih ne zna rešiti?
 • Se nerodno ali vsiljivo vključuje v igro, ali pa je osamljen?
 • Nespretno izraža svoje želje, mnenja in občutja?
 • Je dober v računalniških igricah in na socialnih omrežjih, ne znajde pa se v odnosih in igrah z drugimi otroki?
 • Ima nizko samopodobo in mu primanjkuje samozavesti?
 • Slabše kontrolira svoje vedenje?
 • Ima težave z zbranostjo?

KAJ SO SOCIALNE VEŠČINE?

Socialne veščine so načini, kako vzpostavljamo stik z drugimi in se vključujemo v svoje okolje – družino, razred, službo, in širšo skupnost. Socialne veščine niso prirojene – moramo se jih naučiti. Čim prej, saj je to potrebno za uspeh v šoli, pri delu, in v vseh odnosih v življenju.

Če ima otrok v skupini vrstnikov pogosto konflikte in jih ne zna primerno rešiti, se nerodno ali vsiljivo vključuje v igro, je agresiven, zadovoljuje svoje potrebe na račun drugih, občutkov in frustracij ne izrazi na primeren način in se pogosto počuti osamljenega, nima dovolj razvitih socialnih veščin.

Prepoznate tudi katero od naslednjih situacij, ko je otrok …

 • … več časa v družbi telefona, tablice ali računalnika kot z drugimi otroki?
 • … dober v računalniških igricah in na socialnih omrežjih, ne znajde pa se v odnosih in igrah z drugimi otroki?

 Z razvojem tehnologije otroci vedno več časa preživijo v virutalnem svetu, kjer so igro na igrišču in komunikacijo z vrstniki zamenjali z likom junaka v igricah ali z “druženjem” na socialnih omrežjih. Posledično imajo vedno slabše razvite socialne veščine, ki so nujne za samostojno zdravo odraščanje: ne znajo več komunicirati, se igrati, reševati konfliktov in iskati skupnih rešitev.

 

Socialnih veščin otrok ne more pridobiti z individualno obravnavo, vzgojnimi ukrepi in kaznimi. Pridobiva jih skozi aktivno vključenost v skupino vrstnikov, kjer mu je omogočena pozitivna izkušnja lastnih spretnosti in sposobnosti ter stalna povratna informacija s strani vodje in drugih udeležencev.

 

Delavnice socialnih veščin – SOVE


KAJ JE PROGRAM SOVE?

SOVE so delavnice SOcialnih VEščin, ki se izvajajo v Ljubljani v obliki delavnic / kot popoldanska dejavnost (1 x tedensko po 1,5 ure) celo šolsko leto.

Namenjene so otrokom od 7. do 15. leta, ki:

 • izkazujejo težave na področju socialnega vključevanja,
 • niso opremljeni za razreševanje konfliktnih situacij,
 • imajo pomanjkljivo oziroma popačeno zaznavanje sebe in/ali drugih,
 • pri skrbi zase ne upoštevajo potreb drugih,
 • nimajo osvojenih veščin interakcije in komunikacije z drugimi.

 

Program NI namenjen otrokom, ki:

 • begajo – zbežijo iz prostora, kadar so v stiski ali frustrirani,
 • imajo zgodovino fizičnih napadov na druge,
 • v afektu izkazujejo vedenje, zaradi katerega je potrebno več odraslih za zagotovitev varnosti otroka in drugih v skupini.

 

Število otrok je zaradi poudarka na intenzivni skupinski dinamiki in ustvarjalnega dela omejena na 8 otrok.

Na delavnicah se otroke usmerja, da preko različnih aktivnosti:

 • hote izbirajo primerne oblike vedenja,
 • vzpodbudno vplivajo na dogajanje v skupini,
 • sprejemajo in upoštevajo pobude in mnenja drugih,
 • izražajo svoja čustva, tako prijetna kot tudi neprijetna,
 • pripovedujejo in analizirajo svoje osebne izkušnje pozitivnega in negativnega socialnega vedenja,
 • ustrezno odreagirajo v različnih čustvenih stanjih,
 • vživljajo se v občutke drugih v medsebojnih interakcijah,
 • spoznajo, da so vsa čustva dovoljena, vsa vedenja pa ne.

Cena

Mesečni obisk delavnic obsega 4 srečanja po 90 minut in stane 60 EUR.

Cena zajema:

 • začetni razgovor s starši in otrokom,
 • tedenske delavnice,
 • uporabo materialov,
 • sodelovanje s šolo po potrebi,
 • evalvacijski sestanek ob polletju in
 • zaključno poročilo otrokovega napredka.

Za prijavo, točno lokacijo in termine v šolskem letu 2018/19 pokličite ali pišite na: